WiFi na UCM

Základná informácia

Na UCM sú prevádzkované celouniverzitné WiFi siete s názvom UCM a UCM-limitovana.
Sieť UCM poskytuje prístup do internetu a vyžaduje konfiguráciu a tiež meno a heslo.
Sieť UCM-limitovana je bez hesla a poskytuje prístup iba k informačných systémom prevádzkovaným na UCM, ako napr. AIS, MOODLE, webové stránky fakúlt a katedier, e-mail pre zamestnancov apod.
Siete s iným názvom neprevádzkuje Centrum informačno-komunikačných technológií UCM.

Upozornenie: používaním WiFi na univerzite sa stáva váš počítač súčasťou siete UCM a preto ste povinný dodržiavať Opatrenie rektora č. 1/2006 a pravidlá siete SANET.

Prístup k webovým stránkam FMK a FSV nie je možný cez sieť UCM-limitovana z dôvodu, že sú prevádzkované mimo UCM na zdieľaných webhostingových službách.

Použitie

Od akademického roka 2017/2018 je prístup do internetu cez WiFi na UCM vyžadované meno a heslo.
Meno je osobné číslo a heslo je rodné číslo bez lomky (/). Študenti nájdu svoje osobné číslo v AIS.
Heslo je možné si zmeniť na tejto stránkeNeplatí pre budovu IFBLR na Rázusovej ulici v Piešťanoch (heslo sa dá zmeniť na počítačoch v učebni R1-3).

Nastavenia pripojenia:

Upozornenie pre používateľov prehliadača Mozilla Firefox: prehliadač Vám nemusí načítať Vami zvolenú web stránku, pretože očakáva súhlas s podmienkami používania WiFi na UCM.
Pozrite si toto video pre ukážku postupu ako si vynútiť zobrazenie podmienok. Prípadne si spustite iný prehliadač (napr. Internet Explorer, Edge, Chrome alebo iný), ktorý dokáže podmienky zobraziť automaticky. Následne sa môžete vrátiť k používaniu Firefoxu.

Preto, aby Vám fungovali internetové stránky musíte súhlasiť s podmienkami poskytovania WiFi na UCM, teda musíte stlačiť "Pokračovať" na stránke s podmienkami.
Stránka s podmienkami sa Vám automaticky zobrazí pri pokuse načítať webovú stránku vo webovom prehliadači (na tento účel odporúčame vždy najprv zadať www.ucm.sk).
Ak používate nejaké mobilné aplikácie, ktoré vyžadujú internet, musíte predtým spustiť webový prehliadač (a zadať www.ucm.sk), aby ste odklepli súhlas s podmienkami.
Súhlas s podmienkami sa zobrazí a potvrdzuje iba raz v ten deň pre konkrétne zariadenie.

Manuály

Vo videách sú použité vymyslené prihlasovacie údaje, vy zadávate svoje osobné číslo a svoje heslo.

Bezpečnosť

Venujte zvýšenú pozornosť zadávaniu vašich prístupových údajov pre pripojenie do WiFi sietí.